Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
2 810
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,61
Antal bud :
22
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,5702(109,099)
Lägsta ränta :
1,5680(109,122)
Högsta ränta :
1,5740(109,060)
% of Eq Price Lvl :
100,00