Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006168928
Förfall :
2014-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
29 521
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,95
Antal bud :
54
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,1827(99,951)
Lägsta ränta :
0,1600(99,957)
Högsta ränta :
0,1920(99,949)
% of Eq Price Lvl :
45,60