Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006027223
Förfall :
2014-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
18 640
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,73
Antal bud :
21
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,1979(99,932)
Lägsta ränta :
0,1800(99,938)
Högsta ränta :
0,2050(99,929)
% of Eq Price Lvl :
44,00