Försäljning

Auktionsdatum :
2014-08-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 950
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
33
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,1046(123,595)
Lägsta ränta :
1,1000(123,627)
Högsta ränta :
1,1069(123,579)
% of Eq Price Lvl :
95,00