Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 428
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
28
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,3170(101,791)
Lägsta ränta :
2,3149(101,812)
Högsta ränta :
2,3198(101,763)
% of Eq Price Lvl :
7,20

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 918
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :