Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 647
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,73
Antal bud :
41
Antal acc bud :
4
Snittränta :
2,3387(101,576)
Lägsta ränta :
2,3360(101,603)
Högsta ränta :
2,3388(101,575)
% of Eq Price Lvl :
92,12

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 916
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :