Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 950
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
27
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,5214(121,530)
Lägsta ränta :
1,5130(121,589)
Högsta ränta :
1,5220(121,526)
% of Eq Price Lvl :
58,67