Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 472
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,71
Antal bud :
27
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,2892(113,892)
Lägsta ränta :
1,2879(113,899)
Högsta ränta :
1,2900(113,888)
% of Eq Price Lvl :
87,05