Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
3 310
Emitterat institutioner:
3 310
Teckningskvot :
0,95
Antal bud :
26
Antal acc bud :
26
Snittränta :
2,2460(102,465)
Lägsta ränta :
2,2350(102,573)
Högsta ränta :
2,2550(102,376)
% of Eq Price Lvl :
100,00