Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
11 050
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
6,31
Antal bud :
14
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,7500(105,073)
Lägsta ränta :
0,7500(105,073)
Högsta ränta :
0,7500(105,073)
% of Eq Price Lvl :
100,00