Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 247
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,49
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
2,8567(111,392)
Lägsta ränta :
2,8426(111,661)
Högsta ränta :
2,8585(111,358)
% of Eq Price Lvl :
71,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 115
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,71
Antal bud :
19
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,4220(113,519)
Lägsta ränta :
1,4190(113,535)
Högsta ränta :
1,4238(113,510)
% of Eq Price Lvl :
63,33