Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,57
Antal bud :
24
Antal acc bud :
17
Snittränta :
2,2071(93,886)
Lägsta ränta :
2,2000(93,945)
Högsta ränta :
2,2140(93,828)
% of Eq Price Lvl :
20,00