Försäljning

Auktionsdatum :
2014-06-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005795341
Förfall :
2014-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 900
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,98
Antal bud :
32
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,4546(99,897)
Lägsta ränta :
0,4300(99,902)
Högsta ränta :
0,4600(99,895)
% of Eq Price Lvl :
80,00