Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005932936
Förfall :
2014-08-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 795
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
39
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,5731(99,870)
Lägsta ränta :
0,5450(99,876)
Högsta ränta :
0,5880(99,866)
% of Eq Price Lvl :
28,82