Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005876836
Förfall :
2014-07-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 485
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
65
Antal acc bud :
43
Snittränta :
0,6590(99,812)
Lägsta ränta :
0,6280(99,821)
Högsta ränta :
0,6800(99,806)
% of Eq Price Lvl :
41,50