Försäljning

Auktionsdatum :
2014-07-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006091955
Förfall :
2014-10-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 247
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,72
Antal bud :
50
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,4337(99,876)
Lägsta ränta :
0,3800(99,891)
Högsta ränta :
0,4500(99,871)
% of Eq Price Lvl :
94,75