Försäljning

Auktionsdatum :
2014-04-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 040
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
29
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,4457(98,870)
Lägsta ränta :
0,4340(98,962)
Högsta ränta :
0,4510(98,828)
% of Eq Price Lvl :
23,33