Försäljning

Auktionsdatum :
2014-02-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
3 300
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
3,30
Antal bud :
36
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,8340(101,874)
Lägsta ränta :
0,8190(102,037)
Högsta ränta :
0,8350(101,863)
% of Eq Price Lvl :
80,36