Försäljning

Auktionsdatum :
2014-03-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 950
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
26
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,3917(157,595)
Lägsta ränta :
0,3870(157,639)
Högsta ränta :
0,3930(157,582)
% of Eq Price Lvl :
60,87