2014-05-16

Försäljning

Auktionsdatum :
2014-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
788
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,58
Antal bud :
24
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,2389(100,541)
Lägsta ränta :
0,2300(100,612)
Högsta ränta :
0,2470(100,476)
% of Eq Price Lvl :
66,67

Uppköp

Auktionsdatum :
2014-05-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 015
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-0,5850
% of Eq Price Lvl :