Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005127768
Förfall :
2013-07-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 179
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,64
Antal bud :
29
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,9494(99,748)
Lägsta ränta :
0,8920(99,763)
Högsta ränta :
0,9540(99,746)
% of Eq Price Lvl :
66,12