Försäljning

Auktionsdatum :
2013-02-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005034410
Förfall :
2013-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 446
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
41
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,9880(99,756)
Lägsta ränta :
0,9490(99,766)
Högsta ränta :
1,0200(99,749)
% of Eq Price Lvl :
0,05