Försäljning

Auktionsdatum :
2013-01-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0004977528
Förfall :
2013-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
36 690
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
50
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,8811(99,783)
Lägsta ränta :
0,8480(99,791)
Högsta ränta :
0,8960(99,779)
% of Eq Price Lvl :
74,33