Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005189602
Förfall :
2013-08-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 636
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,56
Antal bud :
54
Antal acc bud :
38
Snittränta :
0,8677(99,786)
Lägsta ränta :
0,8000(99,803)
Högsta ränta :
0,8880(99,781)
% of Eq Price Lvl :
55,16