Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 043
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,73
Antal bud :
26
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,6070(98,969)
Lägsta ränta :
1,6070(98,969)
Högsta ränta :
1,6070(98,969)
% of Eq Price Lvl :
100,00