Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
12 750
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
3,64
Antal bud :
25
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,2850(116,710)
Lägsta ränta :
1,2850(116,710)
Högsta ränta :
1,2850(116,710)
% of Eq Price Lvl :
100,00