Försäljning

Auktionsdatum :
2013-04-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
5 693
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
45
Antal acc bud :
27
Snittränta :
1,8490(96,666)
Lägsta ränta :
1,8422(96,730)
Högsta ränta :
1,8548(96,612)
% of Eq Price Lvl :
55,93