Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 927
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
21
Antal acc bud :
3
Snittränta :
2,1059(94,263)
Lägsta ränta :
2,1048(94,273)
Högsta ränta :
2,1068(94,255)
% of Eq Price Lvl :
30,00