Försäljning

Auktionsdatum :
2013-03-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,50
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,11
Antal bud :
29
Antal acc bud :
8
Snittränta :
2,0777(94,523)
Lägsta ränta :
2,0750(94,547)
Högsta ränta :
2,0780(94,520)
% of Eq Price Lvl :
85,28