Försäljning

Auktionsdatum :
2013-02-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 670
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
30
Antal acc bud :
27
Snittränta :
2,2102(93,286)
Lägsta ränta :
2,1900(93,469)
Högsta ränta :
2,2260(93,142)
% of Eq Price Lvl :
16,50