Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 250
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
46
Antal acc bud :
15
Snittränta :
2,2476(93,401)
Lägsta ränta :
2,2425(93,445)
Högsta ränta :
2,2525(93,360)
% of Eq Price Lvl :
100,00