Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
5 460
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,56
Antal bud :
30
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,4730(91,395)
Lägsta ränta :
2,4600(91,505)
Högsta ränta :
2,4768(91,364)
% of Eq Price Lvl :
20,00