Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 450
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,41
Antal bud :
19
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,0270(111,389)
Lägsta ränta :
2,0270(111,389)
Högsta ränta :
2,0270(111,389)
% of Eq Price Lvl :
100,00