Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
5 603
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,60
Antal bud :
42
Antal acc bud :
28
Snittränta :
2,5876(90,374)
Lägsta ränta :
2,5770(90,462)
Högsta ränta :
2,5950(90,312)
% of Eq Price Lvl :
98,50