Försäljning

Auktionsdatum :
2013-08-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 100
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
19
Antal acc bud :
15
Snittränta :
2,3914(92,003)
Lägsta ränta :
2,3830(92,075)
Högsta ränta :
2,3966(91,959)
% of Eq Price Lvl :
38,57