Försäljning

Auktionsdatum :
2013-05-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
7 950
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
31
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,9062(96,182)
Lägsta ränta :
1,9050(96,193)
Högsta ränta :
1,9080(96,166)
% of Eq Price Lvl :
100,00