Försäljning

Auktionsdatum :
2013-12-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
8 360
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
38
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,3338(92,698)
Lägsta ränta :
2,3338(92,698)
Högsta ränta :
2,3338(92,698)
% of Eq Price Lvl :
100,00