Försäljning

Auktionsdatum :
2013-06-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005095189
Förfall :
2013-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 210
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,44
Antal bud :
35
Antal acc bud :
26
Snittränta :
0,9124(99,783)
Lägsta ränta :
0,8500(99,797)
Högsta ränta :
0,9300(99,778)
% of Eq Price Lvl :
86,67