Försäljning

Auktionsdatum :
2013-11-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005504792
Förfall :
2014-02-19
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
34 120
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
63
Antal acc bud :
30
Snittränta :
0,8818(99,783)
Lägsta ränta :
0,7500(99,815)
Högsta ränta :
0,8980(99,779)
% of Eq Price Lvl :
50,25