Försäljning

Auktionsdatum :
2013-10-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005466364
Förfall :
2014-01-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 444
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,04
Antal bud :
75
Antal acc bud :
55
Snittränta :
0,8771(99,767)
Lägsta ränta :
0,8000(99,787)
Högsta ränta :
0,9000(99,761)
% of Eq Price Lvl :
60,82