Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223021
Förfall :
2013-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 156
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,23
Antal bud :
43
Antal acc bud :
27
Snittränta :
0,8692(99,802)
Lägsta ränta :
0,8200(99,814)
Högsta ränta :
0,8880(99,798)
% of Eq Price Lvl :
8,73