Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223021
Förfall :
2013-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 895
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,18
Antal bud :
40
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,8364(99,778)
Lägsta ränta :
0,8150(99,783)
Högsta ränta :
0,8700(99,769)
% of Eq Price Lvl :
5,56