Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005392552
Förfall :
2014-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 636
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,46
Antal bud :
80
Antal acc bud :
49
Snittränta :
0,8836(99,543)
Lägsta ränta :
0,8000(99,586)
Högsta ränta :
0,9050(99,532)
% of Eq Price Lvl :
83,33