Försäljning

Auktionsdatum :
2013-08-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005337854
Förfall :
2013-11-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
33 501
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,35
Antal bud :
72
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,8661(99,803)
Lägsta ränta :
0,8250(99,812)
Högsta ränta :
0,8840(99,799)
% of Eq Price Lvl :
54,60