Försäljning

Auktionsdatum :
2013-08-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005337854
Förfall :
2013-11-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
25 688
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,57
Antal bud :
81
Antal acc bud :
44
Snittränta :
0,8907(99,763)
Lägsta ränta :
0,8600(99,771)
Högsta ränta :
0,9100(99,758)
% of Eq Price Lvl :
36,13