Försäljning

Auktionsdatum :
2013-07-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223104
Förfall :
2013-10-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 916
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,59
Antal bud :
45
Antal acc bud :
40
Snittränta :
0,9404(99,732)
Lägsta ränta :
0,8500(99,757)
Högsta ränta :
0,9690(99,724)
% of Eq Price Lvl :
76,80