Försäljning

Auktionsdatum :
2013-06-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223104
Förfall :
2013-10-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
8 550
Emitterat institutioner:
7 050
Teckningskvot :
1,14
Antal bud :
39
Antal acc bud :
37
Snittränta :
0,9084(99,671)
Lägsta ränta :
0,8700(99,684)
Högsta ränta :
0,9390(99,660)
% of Eq Price Lvl :
100,00