Försäljning

Auktionsdatum :
2013-06-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0005223021
Förfall :
2013-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 690
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
43
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,8848(99,525)
Lägsta ränta :
0,8000(99,571)
Högsta ränta :
0,8980(99,518)
% of Eq Price Lvl :
61,17