Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
1 664
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
19
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,1537(104,801)
Lägsta ränta :
0,1400(104,854)
Högsta ränta :
0,1700(104,739)
% of Eq Price Lvl :
24,00