Försäljning

Auktionsdatum :
2013-09-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
7 540
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
7,54
Antal bud :
38
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,2346(104,573)
Lägsta ränta :
0,2290(104,594)
Högsta ränta :
0,2400(104,552)
% of Eq Price Lvl :
14,29